Kokouskutsu syyskokoukseen 3.10.

Kutsu Etelä-Savon Psykologiyhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen 

Aika: lauantai 3.10.2020 klo 10.00

Paikka: Valamon luostari (Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo)

I Kokouksen järjestäytyminen 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 

3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

II Varsinaiset kokousasiat 

6. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

7. Määrätään johtokunnan palkkiot sekä toimikuntien jäsenten palkkiot ja luottamustehtäviin valittujen matkakorvaukset seuraavaksi kalenterivuodeksi 

8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2021 

9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet 

10. Valitaan toiminnantarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 

11. Vuoden eteläsavolaisen psykologin julkistaminen 

12. Muut asiat 

13. Kokouksen päättäminen

Alla liitteenä yhdistyksen toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2021 ja talousarvio vuodelle 2021