Jäsenyys

JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Jäsenyyttä voi hakea sähköisesti ja se myös hyväksytään sähköisesti Psykologiliiton jäsenalueella. Liiton nettisivut ja jäsenalue löytyvät osoitteesta www.psyli.fi.

Jäsenyydestä päätetään yhdistyksen kokouksessa.

PIDÄ JÄSENTIETOSI AJAN TASALLA

Jos jäsenen tilanteessa tapahtuu muutoksia – kuten nimen- tai  osoitteenmuutos, sähköpostiosoitteen muutos, työpaikan vaihdos, vanhempain- tai opintovapaa tai opiskelijajäsenen valmistuminen – niistä ilmoitetaan liiton kotisivujen jäsenalueen kautta. Myös yhdistyksestä toiseen siirtyminen ilmoitetaan jäsenalueen kautta. Voit myös ilmoittaa muutoksista suoraan sähköpostilla jasenpalvelu@psyli.fi tai puh. (09) 6122 9133.

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä ja liitosta, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti (sähköpostitse) jäsensihteerille tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa.

Tarvittaessa saat lisätietoja yhdistyksen jäsensihteeriltä.