Jäsenistä

Yhdistyksellä on tällä hetkellä 106 jäsentä. Jäsenet sijoittuvat eri sovellusaloille seuraavasti:

 • Perusterveydenhuolto 5
 • Aikuisten mielenterveystyö 15
 • Lasten ja nuorten mielenterveystyö 20
 • Perheneuvonta 6
 • Työterveyshuolto 9
 • Kuntoutus 7
 • Neuropsykologia 7
 • Psykoterapia 10
 • Koulupsykologia 8
 • Ammatinvalintapsykologia 9
 • Työ- ja organisaatiopsykologia 1
 • Hallinnollinen työ 2
 • Yliopistollinen tutkimus ja koulutus –
 • Muu opetus ja koulutus 1
 • Vankeinhoito 1
 • Muu ala 2
 • Kehitysvamma-ala 2