Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

1. Toiminnan painottaminen

Etelä-Savon Psykologiyhdistys painottaa toiminnassaan jäsentensä edunvalvontaa ja osallistuu edustajiensa kautta Psykologiliiton toimintaan. Yhdistys järjestää jäsenilleen mahdollisuuksia koulutuksiin tai muuhun vapaamuotoiseen toimintaan alueellaan. Yhdistys jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä Pohjois-Savon psykologiyhdistyksen kanssa.

Näkyvyyttä yhdistykselle ja ammattikunnalle pyritään saamaan valitsemalla vuoden eteläsavolainen psykologi joka toinen vuosi. Tämä valinta tehdään parillisina vuosina. Myös yleisöluennon järjestäminen psykologian saralta on mahdollinen.

Toimintavuoden aikana pyritään edelleen miettimään, millä keinoin jäsenistöä voidaan aktivoida ja saada mukaan myös johtokunnan jäseniksi.

2. Hallinto ja talous

  1. Varsinaiset kokoukset

Yhdistys kokoontuu kevät- ja syyskokoukseen, joissa linjataan toimintaa ja valitaan yhdistyksen edustajia liiton toimintaan.

  1. Johtokunnan toiminta

Johtokunta on yhdistyksen toimeenpaneva elin ja toimii sääntömääräisten kokousten antamien suuntaviivojen mukaisesti. Johtokunta kokoontuu jäsentensä keskenään sopimalla tavalla tarvittaessa.

  1. Varojen hankinta ja käyttö

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Talouden perustana ovat Psykologiliiton maksamat jäsenpalautukset jäsenten suorittamista liittomaksuista. Lisäksi Psykologiliitolta ja TJS:ltä haetaan avustuksia tilaisuuksien järjestämiseksi tarvittaessa. Yhdistyksen varoja käytetään koulutuksen ja virkistyksen järjestämiseen jäsenistölle sekä tiedottamiseen ja kokouskuluihin.

Yhdistyksen jäsenet voivat hakea yhdistykseltä pientä avustusta ammatillisiin koulutuksiin, mikäli työnantaja ei maksa kaikkia koulutuskuluja.

3. Palkkapolitiikka ja edunvalvonta

Edunvalvontaan liittyvistä asioista järjestetään tiedotus- sekä keskustelutilaisuuksia tarvittaessa. Yhdistyksen palkkavastaava toimii yhteyshenkilönä kuntasektorin palkkaustyöryhmässä. Järjestövalmius pidetään jatkuvasti yllä.

4. Koulutus

Yhdistyksen kevät- ja syyskokousten yhteydessä voidaan järjestää koulutustilaisuudet. Myös muuhun vuodenaikaan ja yhteistyössä toisen yhdistyksen kanssa järjestettävä koulutus on mahdollinen.

5. Tiedotus

Johtokunta voi harkintansa mukaan julkaista Empauttaja-jäsenlehteä sähköisessä muodossa. Lisäksi lähetetään tiedotteita sähköpostitse tarvittaessa. Empauttajassa julkaistaan toimintasuunnitelmat ja -kertomukset sekä tiedotetaan yhteisistä tilaisuuksista. Lisäksi jäseniltä toivotaan kirjoituksia mm. ammattiasioihin liittyen.

Yhdistyksellä on omat kotisivut Psykologiliiton sivujen yhteydessä. Yhdistyksen kotisivuilta löytyy niin historiaa kuin ajankohtaista tietoa toiminnasta sekä yhteystiedot. Lisäksi yhdistyksen Facebook-ryhmässä tiedotetaan ajankohtaisista asioista.

5. Virkistys

Kevät- ja syyskokousten yhteydessä voidaan järjestää myös virkistystoimintaa mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan. Alueittain (Mikkeli, Savonlinna, Pieksämäki) on mahdollisuus järjestää pienempimuotoisia after work -tapaamisia, opintopiirejä tai saunailtoja, joita yhdistys voi tukea. Edellä mainituilla alueilla on omat Whatsapp ryhmänsä, joiden kautta on sovittu alueellisia vapaamuotoisia tapaamisia mm. päiväkahvien tai keilaamisen merkeissä.