Toimintakertomus

Etelä-Savon Psykologiyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

1. HALLINTO 

1.1. Johtokunta ja kokoukset

Johtokunnan jäsenet:

Malla Laamanen, puheenjohtaja
Hanna Lukkarinen, varapuheenjohtaja ja jäsensihteeri
Niina Finell, sihteeri
Liisa Martikainen, taloudenhoitaja
Johanna Seppänen, tiedotusvastaava 

Johtokunnan varajäsenet:

Heli Katajamäki
Heidi Kurki
Katriina Niilo-Rämä
Niina Taavitsainen

Johtokunta kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Koronapandemian aiheuttamien suositusten ja rajoitusten vuoksi johtokunta siirtyi käyttämään kokouksissa etäyhteyksiä eri paikkakunnilla asuvien johtokunnan jäsenten kesken maaliskuusta alkaen. Helmikuussa pidettiin Savonlinnassa yhdistyksen ylimääräinen kokous, jotta toiminnantarkastajat ja heidän varajäsenensä saatiin yhdistyslain mukaisesti valittua. Yhdistyksen kevätkokous oli tarkoitus pitää Juvalla Teahouse of Wehmaisissa, mutta koronatilanteen vuoksi se siirrettiin pidettäväksi pelkästään etäyhteydellä 26.3.2020. Syyskokous pidettiin 3.10.20 Heinävedellä Valamon luostarissa, mutta kokoukseen oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2020 alussa 110 henkilöä.

1.2. Edustukset

Psykologiliiton liittovaltuustossa oli edustajana Hanna Lukkarinen, varaedustajana Liisa Martikainen.

1.3. Toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajina toimivat Laura Salmela ja Mari Häkkilä. Heidän varajäseninään toimivat Teija Paananen ja Pirkko Kaasinen.

2. TALOUS 

Tulot saatiin jäsenmaksupalautuksina Psykologiliitosta. Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli vakaa. Yhdistyksellä oli mahdollisuus myöntää budjettinsa puitteissa jäsenilleen koulutusavustusta sellaisiin ammatillisiin koulutuksiin, joita työnantaja ei maksa kokonaisuudessaan, mutta vuoden aikana hakemuksia ei tullut.

3. PSYKOLOGIEN EDUNVALVONTA

Varsinainen taloudellinen, järjestöllinen ja ammatillinen edunvalvonta oli liiton vastuulla. Yhdistys huolehti jäsenrekisteristä, tiedottamisesta ja edustuksesta Psykologiliiton toimielimissä. Yhdistyksen kuntasektorin palkka- ja järjestövalmiusvastaavana toimi Annukka Niemelä.

4. KOULUTUS JA VIRKISTYS 

Koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot vaikuttivat huomattavasti yhdistyksen toimintaan vuonna 2020. Kevätkokouksen yhteyteen suunniteltu ruokailu ja tutustuminen Teahouse of Wehmaisiin jouduttiin perumaan kokonaan. Afternoon Tea –kattaus alustuksineen nautittiin kuitenkin Juvalla Teahouse of Wehmaisissa yhteisesti elokuussa ja paikalla oli reilu kymmenen osallistujaa. Toukokuulle suunniteltu retki Tampereelle ekopsykologi Kirsi Salosen vieraaksi jouduttiin perumaan kokonaan. Syyskokous pidettiin Valamon luostarissa ja siihen oli yhdistetty tapaaminen ja yhteistä ohjelmaa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan psykologiyhdistysten kanssa. Yhteisessä osuudessa vaihdettiin ajatuksia ja ideoita yhdistystoiminnasta, ruokailtiin yhdessä ja tutustuttiin Valamon luostarin toimintaan. Koronatilanteen paheneminen aiheutti kuitenkin osallistumisten peruuntumisia ja paikan päällä oli neljä osallistujaa. Yhdistyksen oli tarkoitus järjestää jäsenille myös yhteinen pikkujouluruokailu joulukuussa Rantasalmella Järvisydämessä, mutta se jouduttiin perumaan koronatilanteen vuoksi. Peruuntumisen myötä johtokunta päätti lahjoittaa pikkujouluihin varattuja varoja Hyvä Joulumieli -keräykseen.

Virkistäytymisen ja verkostoitumisen edistämiseksi järjestettäviä vapaamuotoisia after work – tapaamisia oli koronatilanteen vuoksi tavallista niukemmin. Pieksämäellä tavattiin keväällä yhden kerran afterwork-henkisellä piknikillä. Savonlinnassa afterwork-tapaamisia oli neljä.

5. TIEDOTUS 

Yhdistyksen jäsenlehti Empauttaja ilmestyi kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä, sähköisessä muodossa. Lehden lisäksi yhdistys lähetti jäsenille sähköpostitiedotteita liiton kautta. Yhdistyksen Internet-sivuja päivitettiin ja Facebook-ryhmässä julkaistiin tiedotteita tulevista tapahtumista. Internetsivujen teknisestä päivityksestä vastasi Mediakioski.

Yhdistyksen johtokunta päätyi valitsemaan vuoden eteläsavolaiseksi psykologiksi kolme koulupsykologia, yhden Mikkelistä, Savonlinnasta ja Pieksämäeltä. Tämä valinta huomioitiin myös lehdistössä ja etenkin Savonlinnan seudulla valinta ja sitä kautta koulupsykologin työ sai hyvin näkyvyyttä mm. Itä-Savo -lehdessä. Valintana koulupsykologien työn esille nostaminen osui myös hyvin Psykologiliiton koulupsykologi- viestintään.

Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen psykologeille perustetut yhdistyksen ylläpitämät WhatsApp-ryhmät jatkoivat toimintaansa. Ryhmiin kuuluminen ei ole pakollista, eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Ryhmien tarkoitus on tarjota matalan kynnyksen mahdollisuus verkostoitumiseen kollegojen kesken sekä yhteisten harrastusten ja muiden tapaamisten sopimiseen.