Toimintakertomus

Etelä-Savon Psykologiyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

1. HALLINTO

1. Johtokunta – Varajäsenet:

Milla Helaakoski, puheenjohtaja

Annukka Niemelä, varapuheenjohtaja – Merja Varpamäki

Inka Koistinen, sihteeri – Eija Kontunen

Liisa Martikainen, taloudenhoitaja – Heidi Kurki

Hanna Lukkarinen, jäsensihteeri – Katriina Niilo-Rämä

Miika Väisänen, tiedotusvastaava

Johtokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin

20.3.2018 Bistro Holvissa Mikkelissä ja syyskokous 18.10.2018 Höökin maatilalla Savonlinnan Pihlajalahdessa. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden alussa 115.

2. Edustukset

Psykologiliiton liittovaltuustossa oli edustajana Inka Koistinen, varaedustajina Milla Helakoski ja Miika Väisänen.

3. Toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajina toimivat Laura Salmela ja Mari Häkkilä. Heidän varajäseninään toimivat Ari-Pekka Leminen ja Ismo Lahtinen.

2. TALOUS

Tulot saatiin jäsenmaksupalautuksina Psykologiliitosta. Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli vakaa. Kevätkokouksen kustannuksiin anottiin avustusta Psykologiliitolta. Yhdistyksellä oli mahdollisuus myöntää budjettinsa puitteissa jäsenilleen koulutusavustusta sellaisiin ammatillisiin koulutuksiin, joita työnantaja ei maksa kokonaisuudessaan, mutta yhtään anomusta ei vuoden aikana tullut. Mikkeliin perustetun Nuorten Psykologien Verkoston (NPV) toimintaa oli mahdollisuus tukea budjetin puitteissa anomusten perusteella, mutta anomuksia ei tullut.

3. PSYKOLOGIEN EDUNVALVONTA

Varsinainen taloudellinen, järjestöllinen ja ammatillinen edunvalvonta oli liiton vastuulla. Yhdistys huolehti jäsenrekisteristä, tiedottamisesta ja edustuksesta Psykologiliiton toimielimissä. Yhdistyksellä oli nimettynä palkkatyöryhmä, jossa oli edustajat Essotesta, Sosterista ja Pieksämäen kaupungilta. Kuntasektorin palkka- ja järjestövalmiusvastaavana toimi Miika Väisänen.

4. KOULUTUS JA VIRKISTYS

Kevät- ja syyskokousten yhteydessä jäsenille tarjottiin illallinen. Kevätkokoukseen osallistui 19 henkilöä ja syyskokoukseen 17 henkilöä. 

Kevätkokouksen yhteydessä käytiin Mikkelin Teatterissa katsomassa esitys Charlie ja minä. Syyskokouksen yhteydessä oli ADHD-aiheinen koulutus. Kouluttajina toimivat psykologi Sallamaria Rautavaara HUS:ista ja kokemusasiantuntija Päivi Tasala.

Virkistäytymisen ja verkostoitumisen edistämiseksi järjestettiin vapaamuotoisia after work -tapaamisia Mikkelissä ja Savonlinnassa. Mikkelissä tavattiin 13.2. Parnell’sissa ja 13.6. Greenerissä. Savonlinnan after workit olivat 8.2., 8.3., 5.4., 16.5., 26.9.,30.10., 24.11. ja 19.12. kaupungin eri kahviloissa ja ravintoloissa. Osa Savonlinnan after work –tapaamisista oli omakustanteisia. 

Savonlinnassa tavattiin keilailun merkeissä 20.4. Mikkelin keilailu oli suunniteltu 11.5., mutta se jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

5. TIEDOTUS

Yhdistyksen jäsenlehti Empauttaja ilmestyi kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä, sähköisessä muodossa. Lehden lisäksi yhdistys lähetti jäsenille sähköpostitiedotteita liiton kautta. Yhdistyksen Internet-sivuja päivitettiin ja Facebook-ryhmässä julkaistiin tiedotteita tulevista tapahtumista. Internetsivujen teknisestä päivityksestä vastasi Mediakioski. Yhdistyksen palkkavastaava kuului valtakunnalliselle kuntapuolen psykologien palkkavastaavien sähköpostilistalle. 

Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen psykologeille perustettiin kullekin omat WhatsApp-ryhmät, joita yhdistys ylläpitää, mutta joihin kuuluminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Ryhmien tarkoitus on tarjota matalan kynnyksen mahdollisuus verkostoitumiseen kollegojen kesken sekä yhteisten harrastusten ja muiden tapaamisten sopimiseen.